15/02/2019

Verdrag Marokko nog niet opgezegd

De plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) om het verdrag met Marokko over de sociale verzekeringen op te zeggen zijn uitgesteld. De Minister verwacht namelijk om toch tot een akkoord te komen met Marokko binnen enkele weken.

Impasse

De gesprekken over het aanpassen van de uitkeringen van mensen die (terug) naar Marokko gaan bevinden zich al maanden in een impasse. Maar nu zit er dan eindelijk schot in de zaak. Minister Asscher heeft laten weten een belangrijke horde te hebben genomen, welke hij later bekend zal maken. Vanwege de al 400 jaar durende vriendschapsband met Marokko wil hij liever het verdrag wijzigen dan opzeggen.

Aanpassingen aan levenspeil

De gesprekken tussen Nederland en Marokko gaan nu vooral over de aanpassingen in de uitkeringen die gedaan kunnen worden. Nederland wil dat de uitkeringen aangepast worden aan het levenspeil van Marokko. In de praktijk betekent dat flink lagere uitkeringen. De rechter heeft echter geoordeeld dat die gedachte strijdig is met het huidige verdrag.

Marokko is van mening dat de Marokkanen die in Nederland hebben gewerkt en dezelfde premies hebben betaald dan Nederlanders, dus ook recht hebben op dezelfde uitkering. Juridisch gezien heeft Marokko hierin gelijk.

Niet langer meewerken aan uitzetting

Mocht Asscher zijn dreigement tot het eenzijdig opzeggen van het verdrag doorzetten, dan wil de Marokkaanse regering niet meer meewerken aan uitzetting, berechting en/of uitlevering van uitgeprocedeerde asielzoekers en criminele immigranten.

Over welke wijzigingen in het verdrag het gaat, is overigens nog niets bekend. Daar wordt nog over onderhandeld met de Marokkaanse regering. Zij hebben al wel de belofte gedaan om de samenwerking met Nederland met betrekking tot gedwongen terugkeer per direct weer op te pakken.