17/02/2019

Uitkomst onderzoek regulering wietteelt verdraaid door minister

Het blijkt dat voormalig minister Opstelten van Veiligheid en Justitie creatief is omgegaan met uitkomsten van een onderzoek naar de regulering van wietteelt. Volgens diverse onderzoekers zijn de conclusies uit het onderzoek zo gecommuniceerd zijn dat het positief uitpakte voor de minister.

Wiet als exportproduct

In de beweringen van oud-minister Opstelten werd bijvoorbeeld aangehaald dat 80% van de geteelde wiet geƫxporteerd wordt naar het buitenland. Hij baseerde zich hiermee op wetenschappelijk onderzoek. Echter, de auteurs van het onderzoek zeggen dat uit hun onderzoek juist iets heel anders bleek. Volgens hen gaat het juist om importcijfers in plaats van exportcijfers. Dit wordt onderschreven door verschillende burgemeesters. In het onderzoeksrapport staan verder conclusies over landen die wietteelt toestaan of experimenteren. Volgens de oud-minister gaan die experimenten minder ver dan gedacht, maar dit blijkt dan weer niet uit het onderzoek. Met het onjuist communiceren over de onderzoeksresultaten zou de minister de uitkomst het beleid willen laten ondersteunen. De voormalig minister is al jarenlang tegenstander van het legaliseren van de teelt en verkoop van cannabis.

‘VVD-Minister Opstelten verdraaide wietrapporten’

Proeven in gemeenten

Verschillende gemeenten hebben aangegeven dat zij wel willen experimenteren met het regulariseren van de wietteelt. Zo wil bijvoorbeeld de gemeente Roermond de teelt van cannabis reguleren om het op die manier uit de handen van de georganiseerde misdaad te halen. Ook Heerlen presenteerde een proefproject. Toch wordt nog elk voorstel van de burgemeesters resoluut van tafel geveegd.

Hoe komt de cannabis nu bij de coffeeshops?

Het gebruik (tot 5 gram per persoon) van cannabis wordt gedoogd, ook de verkoop van wiet is niet legaal. Dat wil zeggen: een coffeeshop mag maar 500 gram wiet bezitten. Dus waarschijnlijk wordt de voorraad een aantal keer per dag aangevuld. Maar hoe komt die daar dan? Waar halen de telers hun wietzaadjes vandaan? En is het zo dat een thuisteler maximaal vijf plantjes in zijn bezit mag hebben?
Veel mensen vinden het een kromme maatregel, dat het wel legaal is om wiet te verkopen en te gebruiken, maar dat het niet geteeld mag worden. Ook politieke partij D66 vindt dit en heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om de teelt, verkoop en gebruik te legaliseren (onder voorwaarden). Dit levert niet alleen meer geld op voor de schatkist (accijnzen), maar het levert ook een besparing op in de mankrachten die nu voor de handhaving worden ingezet. Dit zou dus een win-win situatie kunnen opleveren voor zowel de consument, de coffeeshopeigenaar als justitie.