10/02/2019

Jeanine goes Europe

Welkom op de website van Jeanine De Buck – Peerboom. Deze website staat in het teken van de Europese Unie en alle zaken die daarmee te maken hebben. Op deze website vind u informatie over de drie voormalige pijlers van de EU en de oprichting van het verdrag van Lissabon. Tevens vermeld de website een overzicht van de belangrijkste EU verdragen. Ook kunt u alles lezen over de bevoegdheden van de lidstaten en de Europese Unie. Sinds de invoering van de euro worden er regelmatig discussies gevoerd over de voor- en nadelen van de euro, wij vermelden een overzicht. Het ontstaan van de eurocrisis wordt besproken, maar ook duurzame energie in Europa en dure hypotheken worden uitgewerkt. Met deze website hebben wij als doel te informeren over alles wat er speelt binnen de Europese Unie.