19/01/2019

Hoe is de Eurocrisis onstaan?

De kredietcrisis in 2008 had zo erg impact gehad dat de opgebouwde reserves van banken op waren. Het ging zeer slecht met sommige banken zoals ICEsave in IJsland en later kwam Ierland daarbij. Sommige banken gingen failliet en andere banken hadden enorme staatssteun nodig. Ierland had altijd al te maken met een hoge staatsschuld, maar door de sterke economie kon er door het land geleend blijven worden.

Toen het voor beleggers duidelijk werd dat ook een land niet altijd goed inzicht heeft in de terugbetalingsmogelijkheden, kwam er al snel een einde aan het makkelijk verkrijgen van leningen. De rente werd alsmaar hoger en hierdoor is de crisis versneld tot stand gekomen. Er kon niet meer geleend worden waardoor Europa en het IMF moesten bijspringen. Griekenland heeft geruime tijd zelfs een ander beeld geschetst van de staatsschuld dan hoe het land er werkelijk voor zat. Ook met Portugal en Spanje ging het slechter, waardoor de crisis steeds groter werd. De afspraak werd gemaakt dat lidstaten geen hoger tekort mogen hebben op de begroting dan 3% van het bruto binnenlands product. Het zal nog de vraag zijn of er door de eurocrisis niet nog een nieuwe crisis gaat ontstaan.