20/01/2019

Duurzame energie in Europa

Duurzame energie is energie gewonnen op een dergelijke manier waarbij het milieu zo weinig mogelijk belast wordt. Denk hierbij aan groene stroom. Groene stroom wordt gewonnen uit wind, water, zon en biomassa. Biomassa is het verbranden van bijvoorbeeld houtsnippers en fruitafval. Daarnaast is er ook een duurzame variant voor gas. Gas wordt niet op een duurzame manier gewonnen, maar de uitstoot van het verbruikte gas wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld te investeren in duurzame projecten. Daarom is groen gas ook altijd iets duurder dan de reguliere variant.

In 2009 is in een nieuwe EU richtlijn bepaald dat in 2020 alle lidstaten van de EU 20% aan duurzame energie zal gebruiken. Rond de deadline van 2020 zullen de percentages op de lidstaten aangepast worden en verplicht gesteld worden. In 2010 was het echter nog maar de vraag of Nederland dat zal gaan halen. Nederland is heeft een van de slechtste investeringsklimaten op het gebied van duurzame energie binnen Europa. Volgens het in 2010 opgestelde rapport zal de meeste nadruk liggen op het gebied van windenergie op land, windenergie op zee, en biomassa.

Voor consumenten blijven de energie prijzen belangrijk. Daarom besteden energieleveranciers veel aandacht aan het besparen van energie. Zo kunt u energie besparen met Eneco door middel van de slimme thermostaat Toon. Ook andere energie maatschappijen hebben soortgelijke producten ontwikkeld om consumenten bewuster te maken van hun energie verbruik.